Poradnik NGO

Wersja do wydrukuWersja PDF
  • Jak założyć stowarzyszenie i fundację

Jak rozpocząć działalność społeczną? Stowarzyszenie czy fundacja? Po co rejestracja? Jak założyć stowarzyszenie/ fundację?, Uchwalenie statutu stowarzyszenia/ fundacji, Jak rejestruje się organizację w KRS? Władze – kto podejmuje decyzje w organizacji? Jakie są obowiązki organizacji wobec urzędów związane z rozpoczynaniem działalności? Jak założyć i zarejestrować klub sportowy? Ważne terminy związane z zakładaniem fundacji/ stowarzyszenia, te i wiele innych odpowiedzi znajduje się na portalu organizacji pozarządowych http://poradnik.ngo.pl/x/339576

AKTY PRAWNE:

  1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  2. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
  3. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
  4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  6. Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych
  7. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
  8. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej
  9. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym