Oferta realizacji zadania publicznego „Zróbmy coś z niczego – zajęcia plastyczno-artystyczne”

Wersja do wydrukuWersja PDF

Informujemy, iż 24 lutego 2017 r. została złożona oferta Stowarzyszenia Czechów w Polsce  na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pt. „Zróbmy coś z niczego – zajęcia plastyczno-artystyczne”.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma możliwość zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uznając celowość realizacji powyższego zadania publicznego informujemy, iż każdy w terminie 7 dni od umieszczenia oferty tj. od dnia 1 marca 2017 r. ma możliwość zgłoszenia uwag dotyczących poniższej oferty.

Uwagi można składać w formie pisemnej:

- w Referacie Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia p. 108 Urzędu Miejskiego w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów,
- listownie na adres: Urząd Miejski w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów
- drogą e-mail: rs@zelow.pl

Oferta zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zelowie (www.zelow.pl), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zelowie.

Oferta dostępna tutaj