Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Zelów na lata 2007 - 2015

Wersja do wydrukuWersja PDF

Spis rozdziałów dokumentu:

 1. WSTĘP - (Plik DOC 113 KB)
 2. ROZDZIAŁ I. Rewitalizacja: pojęcie - przedmiot - cel - uwarunkowania. - (Plik DOC 197 KB) 
 3. ROZDZIAŁ II. Badania ankietowe - gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy? - (Plik DOC 507 KB) 
 4. ROZDZIAŁ III. Obszar i czas realizacji Zintegrowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Zelów. - (Plik DOC 21,2 MB) 
 5. ROZDZIAŁ IV. Aktualna sytuacja społeczno - gospodarcza gminy Zelów. - (Plik DOC 1,93 MB) 
 6. ROZDZIAŁ V. Określenie obszarów priorytetowych i identyfikacja problemów występujących w ich obszarze. - (Plik DOC 39,6 MB) 
 7. ROZDZIAŁ VI. Określenie celu strategicznego i celów szczegółowych rewitalizacji. - (Plik DOC 107 KB) 
 8. ROZDZIAŁ VII. Nawiązanie do strategicznych dokumentów rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Zelów. - (Plik DOC 294 KB) 
 9. ROZDZIAŁ VII - MATRYCA. Matryca logiczna powiązania dokumentów strategicznych z celami strategicznymi "Lokalny Planu Rozwoju Gminy Zelów na lata 2007-2015" z poszerzoną prognozą do roku 2020 - (Plik DOC 187 KB) 
 10. ROZDZIAŁ VIII. Planowane działania inwestycyjne na obszarze rewitalizowanym w latach 2007-2015. - (Plik DOC 1,4 MB) 
 11. ROZDZIAŁ IX. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć: produktu, rezultatu i oddziaływania. - (Plik DOC 231 KB) 
 12. ROZDZIAŁ IX - MATRYCA. Matryca Logiczna dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Zelów na lata 2007-2015 - (Plik DOC 174 KB) 
 13. ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji lokalnego programu rewitalizacji. - (Plik DOC 189 KB) 
 14. ROZDZIAŁ XI. System wdrażania lokalnego programu rewitalizacji. - (Plik DOC 150 KB) 
 15. ROZDZIAŁ XII. Monitoring i ewaluacja lokalnego programu rewitalizacji. - (Plik DOC 175 KB) 
 16. ROZDZIAŁ XIII. Pomiar efektywności lokalnego programu rewitalizacji. - (Plik DOC 138 KB) 
 17. ROZDZIAŁ XIV. Marketing terytorialny lokalnego programu rewitalizacji. - (Plik DOC 177 KB) 
 18. ROZDZIAŁ XV. Podsumowanie i wnioski. - (Plik DOC 257 KB) 
 19. ROZDZIAŁ XVI. Źródła i literatura. - (Plik DOC 112 KB)

Opracowanie: FABRYKA PROJEKTÓW Firma Marketingowa Hektor Sp. z o.o. w Tarnowie