Strategia rozwoju Gminy Zelów 2001-2010

Wersja do wydrukuWersja PDF
 • Podstawowe informacje o dokumencie strategii

Strategia Rozwoju Gminy Zelów jest podstawowym dokumentem strategicznym gminy i stanowi podsumowanie rezultatów procesu opracowywania strategii, który miał miejsce od października 2000 do maja 2001 roku.

 • Spis rozdziałów dokumentu strategii:
 1. Założenia procesu opracowywania strategii. 
 2. Wizja rozwoju Gminy Zelów. 
 3. Misja społeczności gminy oraz misja władz samorządowych. 
 4. Cele strategiczne. 
 5. Projekty. 
 6. Założenia procesu wdrażania. 
 7. Założenia monitorowania. 
 8. Końcowe rekomendacje.
 • Załączniki strategii:
 1. Diagnoza gminy (osobny dokument). 
 2. Karty projektów. 
 3. Opis metodyki procesu opracowywania strategii. 
 4. Omówienie ankietowania mieszkańców. 
 5. Lista osób biorących udział w opracowywaniu strategii.

"Diagnoza stanu gminy", stanowi integralny z dokumentem strategii materiał, zebrany w osobnym zeszycie (nie załączonym).

W pracach nad strategią wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, zelowskich organizacji i instytucji oraz szerokie grono mieszkańców.

Bezpośrednio proces opracowywania strategii nadzorował sztab powołany przez Burmistrza Zelowa. Składał się on z przedstawicieli kluczowych dla strategii organizacji.

Lista organizacji i osób, które brały udział w pracach stanowi załącznik do strategii.

Prowadzenie procesu i opracowanie niniejszego dokumentu: Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Opracowanie diagnozy: "Proj - Art" - Łódź