Ważne dla mieszkańców!

Wersja do wydrukuWersja PDF

W związku z istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym przez koronawirusa COVID-19 w dniu dzisiejszym w Urzędzie Miejskim w Zelowie odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego. W spotkaniu, na zaproszenie Burmistrza Zelowa Tomasza Jachymka, uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych z terenu gminy i powiatu, jednostek podległych, wszystkich ośrodków zdrowia znajdujących się na terenie naszej gminy oraz Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bełchatowie.

Podczas posiedzenia Burmistrz Zelowa przedstawił zarządzenia, które weszły w życie z dniem dzisiejszym dotyczące przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w naszej gminie.

Zgodnie z treścią zarządzeń:

1. Z dniem 16 marca 2020 r. zmieniona zostaje organizacja pracy w Urzędzie Miejskim w Zelowie w ramach załatwiania spraw indywidualnych tj.:

- w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Zelowie petenci zgłaszają swoje przybycie wraz z określeniem sprawy pozwalającym zindywidualizować pracownika Urzędu Miejskiego w Zelowie właściwego do załatwienia sprawy,

- pracownik Punktu Informacyjnego informuje właściwego merytorycznie pracownika o pojawieniu się petenta,

- właściwy merytorycznie pracownik udaje się do Punktu Informacyjnego w celu załatwienia sprawy petenta.

Zarządzenie zakazuje petentom poruszania się po Urzędzie Miejskim w Zelowie poza Punktem Informacyjnym i Kasą celem regulowania należności.

2. Ponadto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Zelów zobowiązane zostały do odwołania imprez masowych oraz innych wydarzeń, a także dodatkowych zajęć społecznych, kulturalnych, sportowych oraz o innym charakterze, gdzie przewidywane jest zgromadzenie w jednym miejscu wielu uczestników. Dodatkowo zaleca się odwołanie takowych wydarzeń przez podmioty zewnętrzne na terenie gminy Zelów.

3. Targowiska miejskie przy ul. Poznańskiej 8 i ul. Cegielnianej/Płockiej w Zelowie od 13 marca 2020 r. zostają zamknięte do odwołania.

Podczas spotkania przedstawiciele wszystkich ośrodków zdrowia znajdujących się na terenie naszej gminy poinformowali o wprowadzeniu nadzwyczajnych rozwiązań dotyczących przyjęć pacjentów:

- rejestracja pacjentów najlepiej tylko telefonicznie,

- pacjentom udzielane będą teleporady w godzinach pracy danej przychodni,

- w sytuacji kiedy jest to niezbędne pacjent zostanie umówiony na konkretną godzinę do lekarza,

- dla pacjentów chcących receptę na przedłużenie przyjmowanych lekarstw prosimy o kontakt telefoniczny, gdzie zostanie wystawiona erecepta i pacjenci otrzymają czterocyfrowy kod, z którym należy udać się do dowolnej apteki.

Numery telefonów w celu uzyskania teleporady:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zelowie

tel. 797 315 560 lub 797 315 661

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDYK” s.c.

tel. 44 6341218 lub 44 6342403

Siwy sp. p. Niepubliczny  Zakład Opieki Zdrowotnej

tel. 44 7333111 lub 44 6341470

W związku z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia prosimy wszystkich mieszkańców o ograniczenie wychodzenia z domu do koniecznego minimum. Jeżeli przebywali Państwo w rejonie występowania koronawirusa lub mieli Państwo kontakt z osobą zakażoną, ewentualnie mają Państwo temperaturę powyżej 38 st., kaszel lub duszność prosimy kontaktować się bezpośrednio z najbliższą Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną lub udać się do najbliższego szpitala z oddziałem zakaźnym.